سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.
1
آخرین زمان بروزرسانی: 1397/01/28 ساعت 23:08

قیمت لیر ترکیه

منبع خرید فروش زمان بروزرسانی
صرافی عباسی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:08
صرافی قاسمی فرد - شیراز - - 1397/01/28 ساعت 23:08
صرافی شریفی - کرمان - - 1397/01/28 ساعت 23:09
صرافی مجتهدی - تهران 1.00 1.00 1397/01/28 ساعت 23:09
صرافی آپادانا - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:09
صرافی اهورا - تهران 1,260 1,300 1397/01/28 ساعت 23:10
صرافی اکسیر - لواسان - - 1397/01/28 ساعت 23:10
صرافی تهران - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:10
صرافی تاجمیر - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:11
صرافی رادین - تهران 1,260 1,315 1397/01/28 ساعت 23:12
صرافی زاهدی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:12
صرافی زروان - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:13
صرافی والا - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:13
صرافی قرن - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:14
صرافی نیکان - تهران 1,400 1,450 1397/01/28 ساعت 23:14
صرافی دی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:15
صرافی ماکو - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:16
صرافی اکو ارز - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:17
صرافی تهرانی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:19
صرافی اقبال - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:20
صرافی اچ ام - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:20
صرافی کاشانی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:20
صرافی علیزاده - شیراز - - 1397/01/28 ساعت 23:21
صرافی الهی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:22
صرافی کوروش - تنکابن - - 1397/01/28 ساعت 23:22
صرافی امین - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:23
صرافی ملت - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:26
صرافی التین - تهران 1.00 1.00 1397/01/28 ساعت 23:26
صرافی المپیک - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:27
صرافی پارسی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:27
صرافی نام آور - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:28
- تهران 1,300 1,350 1397/01/28 ساعت 23:28
- تهران 1,250 1,278 1397/01/28 ساعت 23:30
صرافی رستمی - تهران 1,354 1,454 1397/01/28 ساعت 23:31
- تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:31
- تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:32
- مشهد 1,270 1,340 1397/01/28 ساعت 23:33
صرافی میرداماد - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:34
- تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:34
- تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:36
- تهران - 1,024 1397/01/28 ساعت 23:36
- تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:36
صرافی صما - تهران 10,248 10,248 1397/01/28 ساعت 23:38