طلا 18 عیار

آخرین قیمت

۱,۲۶۲,۰۶۲

بالاترین قیمت امروز

۱,۲۶۲,۹۸۵

پایین ترین قیمت امروز

۱,۲۵۷,۹۰۷


میانگین قیمت دیروز

۱,۲۶۰,۲۵۸

بالاترین قیمت دیروز

۱,۲۶۲,۲۹۳

پایین ترین قیمت دیروز

۱,۲۵۷,۴۴۵


در این بخش می توانید نرخ طلا با عیار های مختلف و یا قیمت خرید را مشاهده نمایید.

عیار 24 یا شمش

1,682,580

عیار 750 یا 18

1,262,060

نرخ خرید یا عیار 740

1,245,230

عیار سکه یا 900

1,514,470

عیار 20

1,401,730

عیار 21

1,472,400

عیار 22

1,541,390

عیار 14

979,360

عیار 16

1,119,860
نمودار تغییر طلا 18 عیار در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید