طلا 18 عیار

آخرین قیمت

۱,۱۲۹,۰۹۲

بالاترین قیمت امروز

۱,۱۲۹,۰۹۲

پایین ترین قیمت امروز

۱,۱۲۹,۰۹۲


میانگین قیمت دیروز

۱,۱۳۶,۹۰۸

بالاترین قیمت دیروز

۱,۱۴۲,۲۵۰

پایین ترین قیمت دیروز

۱,۱۲۸,۳۹۹


در این بخش می توانید نرخ طلا با عیار های مختلف و یا قیمت خرید را مشاهده نمایید.

عیار 24 یا شمش

1,505,300

عیار 750 یا 18

1,129,090

نرخ خرید یا عیار 740

1,114,030

عیار سکه یا 900

1,354,910

عیار 20

1,254,040

عیار 21

1,317,270

عیار 22

1,378,990

عیار 14

876,170

عیار 16

1,001,880
نمودار تغییر طلا 18 عیار در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید