سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

بورس انواع سکه - خرید و فروش انواع سکه های بانکی

آخرین زمان بروزرسانی: 1399/09/08 ساعت 02:30

آخرین نرخ سکه های بانکی

نام خرید فروش
نرخ سکه امامی طرح جدید سکه امامی طرح جدید 10,900,000 10,900,000
نرخ سکه نیم سکه نیم 5,800,000 5,800,000
نرخ ربع سکه ربع سکه 4,000,000 4,000,000
نرخ سکه گرمی سکه گرمی 2,350,000 2,350,000
نرخ پارسیان شمش0.5گرم پارسیان شمش0.5گرم 685,780 702,600
نرخ پارسیان شمش1گرم پارسیان شمش1گرم 1,371,840 1,390,200
نرخ اونس ونوس 0.5گرم اونس ونوس 0.5گرم 511,200 539,400
نرخ اونس ونوس 1گرم اونس ونوس 1گرم 1,022,400 1,068,000
نرخ اونس ونوس 2گرم اونس ونوس 2گرم 2,044,800 2,127,400
نرخ اونس ونوس 4گرم اونس ونوس 4گرم 4,089,600 4,245,800
نرخ اونس ونوس 8گرم اونس ونوس 8گرم 8,179,200 8,482,800
نام خرید فروش
نرخ پارسیان 0/100 پارسیان 0/100 102,000 108,000
نرخ پارسیان 0/200 پارسیان 0/200 204,000 212,000
نرخ پارسیان 0/300 پارسیان 0/300 306,000 316,000
نرخ پارسیان 0/400 پارسیان 0/400 408,000 420,000
نرخ پارسیان 0/500 پارسیان 0/500 510,000 524,000
نرخ پارسیان 0/600 پارسیان 0/600 612,500 628,000
نرخ پارسیان 0/700 پارسیان 0/700 714,500 731,500
نرخ پارسیان 0/800 پارسیان 0/800 816,500 835,500
نرخ پارسیان 0/900 پارسیان 0/900 918,500 939,500
نرخ پارسیان 1گرم پارسیان 1گرم 1,020,500 1,043,500
نرخ پارسیان 1.1گرم پارسیان 1.1گرم 1,123,000 1,147,500
نرخ پارسیان 1.2گرم پارسیان 1.2گرم 1,225,000 1,251,500
نرخ پارسیان 1.3گرم پارسیان 1.3گرم 1,327,000 1,355,500
نرخ پارسیان 1.4گرم پارسیان 1.4گرم 1,429,000 1,459,500
نرخ پارسیان 1.5گرم پارسیان 1.5گرم 1,531,000 1,563,500

قیمت های فروش انواع سکه های بانکی و کادویی
با توجه به میزان عرضه و تقاضا ممکن است نرخ ها کمی با بازار تفاوت داشته باشد و نرخ های فوق جهت آگهی بخشی به شما می باشد.