سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

بورس انواع سکه - خرید و فروش انواع سکه های بانکی

آخرین زمان بروزرسانی: 1399/01/16 ساعت 19:25

آخرین نرخ سکه های بانکی

نام خرید فروش
نرخ سکه امامی طرح جدید سکه امامی طرح جدید 6,465,000 6,480,000
نرخ سکه نیم سکه نیم 3,234,000 3,250,000
نرخ ربع سکه ربع سکه 1,891,000 1,900,000
نرخ سکه گرمی سکه گرمی 970,000 980,000
نرخ پارسیان شمش0.5گرم پارسیان شمش0.5گرم 430,040 447,000
نرخ پارسیان شمش1گرم پارسیان شمش1گرم 860,380 878,800
نرخ اونس ونوس 0.5گرم اونس ونوس 0.5گرم 321,100 342,800
نرخ اونس ونوس 1گرم اونس ونوس 1گرم 642,100 674,800
نرخ اونس ونوس 2گرم اونس ونوس 2گرم 1,284,100 1,340,800
نرخ اونس ونوس 4گرم اونس ونوس 4گرم 2,568,100 2,673,000
نرخ اونس ونوس 8گرم اونس ونوس 8گرم 5,136,200 5,337,000
نام خرید فروش
نرخ پارسیان 0/100 پارسیان 0/100 64,000 69,500
نرخ پارسیان 0/200 پارسیان 0/200 128,000 135,000
نرخ پارسیان 0/300 پارسیان 0/300 192,000 200,500
نرخ پارسیان 0/400 پارسیان 0/400 256,000 265,500
نرخ پارسیان 0/500 پارسیان 0/500 320,000 331,000
نرخ پارسیان 0/600 پارسیان 0/600 384,500 396,500
نرخ پارسیان 0/700 پارسیان 0/700 448,500 462,000
نرخ پارسیان 0/800 پارسیان 0/800 512,500 527,500
نرخ پارسیان 0/900 پارسیان 0/900 576,500 592,500
نرخ پارسیان 1گرم پارسیان 1گرم 640,500 658,000
نرخ پارسیان 1.1گرم پارسیان 1.1گرم 704,500 723,500
نرخ پارسیان 1.2گرم پارسیان 1.2گرم 768,500 789,000
نرخ پارسیان 1.3گرم پارسیان 1.3گرم 832,500 854,500
نرخ پارسیان 1.4گرم پارسیان 1.4گرم 897,000 919,500
نرخ پارسیان 1.5گرم پارسیان 1.5گرم 961,000 985,000

قیمت های فروش انواع سکه های بانکی و کادویی
با توجه به میزان عرضه و تقاضا ممکن است نرخ ها کمی با بازار تفاوت داشته باشد و نرخ های فوق جهت آگهی بخشی به شما می باشد.