بورس انواع سکه - خرید و فروش انواع سکه های بانکی

آخرین زمان بروزرسانی: 1402/12/11 ساعت 07:55

آخرین نرخ سکه های بانکی

نام خرید فروش
نرخ سکه امامی طرح جدید سکه امامی طرح جدید 33,950,000 33,950,000
نرخ سکه نیم سکه نیم 18,950,000 18,950,000
نرخ ربع سکه ربع سکه 11,950,000 11,950,000
نرخ سکه گرمی سکه گرمی 6,200,000 6,200,000
نرخ پارسیان شمش0.5گرم پارسیان شمش0.5گرم 1,935,180 1,952,000
نرخ پارسیان شمش1گرم پارسیان شمش1گرم 3,870,640 3,889,000
نرخ اونس ونوس 0.5گرم اونس ونوس 0.5گرم 1,440,400 1,500,000
نرخ اونس ونوس 1گرم اونس ونوس 1گرم 2,880,800 2,989,200
نرخ اونس ونوس 2گرم اونس ونوس 2گرم 5,761,600 5,969,600
نرخ اونس ونوس 4گرم اونس ونوس 4گرم 11,523,200 11,930,600
نرخ اونس ونوس 8گرم اونس ونوس 8گرم 23,046,400 23,852,400
نام خرید فروش
نرخ پارسیان 0/100 پارسیان 0/100 288,000 296,500
نرخ پارسیان 0/200 پارسیان 0/200 575,500 588,500
نرخ پارسیان 0/300 پارسیان 0/300 863,500 881,000
نرخ پارسیان 0/400 پارسیان 0/400 1,151,500 1,173,500
نرخ پارسیان 0/500 پارسیان 0/500 1,439,500 1,465,500
نرخ پارسیان 0/600 پارسیان 0/600 1,727,500 1,758,000
نرخ پارسیان 0/700 پارسیان 0/700 2,015,500 2,050,500
نرخ پارسیان 0/800 پارسیان 0/800 2,303,500 2,342,500
نرخ پارسیان 0/900 پارسیان 0/900 2,591,500 2,635,000
نرخ پارسیان 1گرم پارسیان 1گرم 2,879,000 2,927,000
نرخ پارسیان 1.1گرم پارسیان 1.1گرم 3,167,000 3,219,500
نرخ پارسیان 1.2گرم پارسیان 1.2گرم 3,455,000 3,511,500
نرخ پارسیان 1.3گرم پارسیان 1.3گرم 3,743,000 3,804,000
نرخ پارسیان 1.4گرم پارسیان 1.4گرم 4,031,000 4,096,500
نرخ پارسیان 1.5گرم پارسیان 1.5گرم 4,319,000 4,388,500

قیمت های فروش انواع سکه های بانکی و کادویی
با توجه به میزان عرضه و تقاضا ممکن است نرخ ها کمی با بازار تفاوت داشته باشد و نرخ های فوق جهت آگهی بخشی به شما می باشد.