بورس انواع سکه - خرید و فروش انواع سکه های بانکی

آخرین زمان بروزرسانی: 1400/03/25 ساعت 20:34

آخرین نرخ سکه های بانکی

نام خرید فروش
نرخ سکه امامی طرح جدید سکه امامی طرح جدید 10,715,000 10,715,000
نرخ سکه نیم سکه نیم 5,850,000 5,850,000
نرخ ربع سکه ربع سکه 3,750,000 3,750,000
نرخ سکه گرمی سکه گرمی 2,300,000 2,300,000
نرخ پارسیان شمش0.5گرم پارسیان شمش0.5گرم 709,060 726,000
نرخ پارسیان شمش1گرم پارسیان شمش1گرم 1,418,400 1,436,800
نرخ اونس ونوس 0.5گرم اونس ونوس 0.5گرم 528,600 557,400
نرخ اونس ونوس 1گرم اونس ونوس 1گرم 1,057,100 1,103,800
نرخ اونس ونوس 2گرم اونس ونوس 2گرم 2,114,100 2,199,000
نرخ اونس ونوس 4گرم اونس ونوس 4گرم 4,228,200 4,389,000
نرخ اونس ونوس 8گرم اونس ونوس 8گرم 8,456,300 8,769,200
نام خرید فروش
نرخ پارسیان 0/100 پارسیان 0/100 105,500 111,500
نرخ پارسیان 0/200 پارسیان 0/200 211,000 219,000
نرخ پارسیان 0/300 پارسیان 0/300 316,500 326,500
نرخ پارسیان 0/400 پارسیان 0/400 422,000 434,000
نرخ پارسیان 0/500 پارسیان 0/500 527,500 541,500
نرخ پارسیان 0/600 پارسیان 0/600 633,500 649,000
نرخ پارسیان 0/700 پارسیان 0/700 739,000 756,500
نرخ پارسیان 0/800 پارسیان 0/800 844,500 863,500
نرخ پارسیان 0/900 پارسیان 0/900 950,000 971,500
نرخ پارسیان 1گرم پارسیان 1گرم 1,055,500 1,078,500
نرخ پارسیان 1.1گرم پارسیان 1.1گرم 1,161,000 1,186,000
نرخ پارسیان 1.2گرم پارسیان 1.2گرم 1,266,500 1,293,500
نرخ پارسیان 1.3گرم پارسیان 1.3گرم 1,372,000 1,401,000
نرخ پارسیان 1.4گرم پارسیان 1.4گرم 1,478,000 1,508,500
نرخ پارسیان 1.5گرم پارسیان 1.5گرم 1,583,000 1,616,000

قیمت های فروش انواع سکه های بانکی و کادویی
با توجه به میزان عرضه و تقاضا ممکن است نرخ ها کمی با بازار تفاوت داشته باشد و نرخ های فوق جهت آگهی بخشی به شما می باشد.