سکه پارسیان با عیار 750

توجه : نرخ های ارائه شده بدون لحاظ شدن مالیات بر ارزش افزوده می باشد

پارسیان 100 سوت

۳۶۴,۰۰۰

پارسیان 200 سوت

۷۲۳,۵۰۰

پارسیان 300 سوت

۱,۰۸۳,۵۰۰

پارسیان 400 سوت

۱,۴۴۳,۰۰۰

پارسیان 500 سوت

۱,۸۰۲,۵۰۰

پارسیان 600 سوت

۲,۱۶۲,۵۰۰

پارسیان 700 سوت

۲,۵۲۲,۰۰۰

پارسیان 800 سوت

۲,۸۸۱,۵۰۰

پارسیان 900 سوت

۳,۲۴۱,۵۰۰

پارسیان 1گرم

۳,۶۰۱,۰۰۰

پارسیان 1.1گرم

۳,۹۶۰,۵۰۰

پارسیان 1.2گرم

۴,۳۲۰,۵۰۰

پارسیان 1.3گرم

۴,۶۸۰,۰۰۰

پارسیان 1.4گرم

۵,۰۳۹,۵۰۰

پارسیان 1.5گرم

۵,۳۹۹,۵۰۰

پارسیان 1.6گرم

۵,۷۵۹,۰۰۰

پارسیان 1.7گرم

۶,۱۱۸,۵۰۰

پارسیان 1.8گرم

۶,۴۷۸,۵۰۰

پارسیان 1.9گرم

۶,۸۳۸,۰۰۰

پارسیان 2گرم

۷,۱۹۸,۰۰۰

پارسیان 2.1گرم

۷,۵۵۷,۵۰۰

سکه های پارسیان شمش با عیار 995

پارسیان شمش0.5گرم

۲,۴۰۲,۰۰۰

پارسیان شمش1گرم

۴,۷۸۷,۸۰۰

پارسیان شمش1.5گرم

۷,۱۷۳,۶۰۰

توجه : نرخ های ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با 5 درصد تفاوت باشد
تمامی نرخ ها به تومان می باشد و به صورت خودکار با نوسانات قیمت طلای 24 عیار تغییر می کند

طلای 18 عیار

آخرین قیمت

۳,۳۶۱,۴۲۰

بالاترین قیمت امروز

۳,۳۹۰,۲۷۷

پایین ترین قیمت امروز

۳,۳۶۱,۴۲۰


میانگین قیمت دیروز

۳,۳۷۳,۰۴۵

بالاترین قیمت دیروز

۳,۳۹۰,۲۷۷

پایین ترین قیمت دیروز

۳,۳۵۶,۸۰۳


نمودار تغییر طلای 18 عیار در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید