سکه پارسیان با عیار 750

توجه : نرخ های ارائه شده بدون لحاظ شدن مالیات بر ارزش افزوده می باشد

پارسیان 100 سوت

۱۳۹,۵۰۰

پارسیان 200 سوت

۲۷۴,۵۰۰

پارسیان 300 سوت

۴۰۹,۵۰۰

پارسیان 400 سوت

۵۴۴,۵۰۰

پارسیان 500 سوت

۶۷۹,۵۰۰

پارسیان 600 سوت

۸۱۴,۵۰۰

پارسیان 700 سوت

۹۴۹,۵۰۰

پارسیان 800 سوت

۱,۰۸۴,۵۰۰

پارسیان 900 سوت

۱,۲۱۹,۵۰۰

پارسیان 1گرم

۱,۳۵۴,۵۰۰

پارسیان 1.1گرم

۱,۴۹۰,۰۰۰

پارسیان 1.2گرم

۱,۶۲۵,۰۰۰

پارسیان 1.3گرم

۱,۷۶۰,۰۰۰

پارسیان 1.4گرم

۱,۸۹۵,۰۰۰

پارسیان 1.5گرم

۲,۰۳۰,۰۰۰

پارسیان 1.6گرم

۲,۱۶۵,۰۰۰

پارسیان 1.7گرم

۲,۳۰۰,۰۰۰

پارسیان 1.8گرم

۲,۴۳۵,۰۰۰

پارسیان 1.9گرم

۲,۵۷۰,۰۰۰

پارسیان 2گرم

۲,۷۰۵,۰۰۰

پارسیان 2.1گرم

۲,۸۴۰,۵۰۰

سکه های پارسیان شمش با عیار 995

پارسیان شمش0.5گرم

۹۱۲,۰۰۰

پارسیان شمش1گرم

۱,۸۰۷,۸۰۰

پارسیان شمش1.5گرم

۲,۷۰۳,۴۰۰

توجه : نرخ های ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با 5 درصد تفاوت باشد
تمامی نرخ ها به تومان می باشد و به صورت خودکار با نوسانات قیمت طلای 24 عیار تغییر می کند

طلای 18 عیار

آخرین قیمت

۱,۲۶۲,۰۶۲

بالاترین قیمت امروز

۱,۲۶۲,۹۸۵

پایین ترین قیمت امروز

۱,۲۵۷,۹۰۷


میانگین قیمت دیروز

۱,۲۶۰,۴۴۳

بالاترین قیمت دیروز

۱,۲۶۲,۵۲۴

پایین ترین قیمت دیروز

۱,۲۵۷,۴۴۵


نمودار تغییر طلای 18 عیار در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید