مظنه طلا

آخرین قیمت

۱۴,۶۰۶,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۱۴,۷۱۶,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۱۴,۵۷۶,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۱۴,۶۸۹,۸۱۳

بالاترین قیمت دیروز

۱۴,۷۴۶,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۱۴,۶۰۶,۰۰۰


نمودار تغییر مظنه طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید