سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.
2

مظنه طلا

آخرین قیمت

۶۶۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۶۶۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۶۶۰,۰۰۰

میانگین قیمت دیروز

۶۶۰,۴۲۷

بالاترین قیمت دیروز

۶۶۴,۲۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۶۵۶,۲۰۰

نمودار تغییر مظنه طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید