سکه گرمی طلا

آخرین قیمت

۶,۶۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۶,۶۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۶,۶۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۶,۵۵۴,۷۴۹

بالاترین قیمت دیروز

۶,۶۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۶,۵۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه گرمی طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید