سکه گرمی طلا

آخرین قیمت

۵,۷۵۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۵,۷۵۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۵,۷۵۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۵,۷۵۰,۰۰۱

بالاترین قیمت دیروز

۵,۷۵۱,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۵,۷۵۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه گرمی طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید