سکه گرمی طلا

آخرین قیمت

۳,۰۸۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۳,۰۸۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۳,۰۵۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۳,۰۵۰,۰۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۳,۰۵۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۳,۰۵۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه گرمی طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید