سکه گرمی طلا

آخرین قیمت

۲,۲۳۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۲,۲۳۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۲,۲۳۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۲,۲۳۰,۰۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۲,۲۳۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۲,۲۳۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه گرمی طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید