سکه گرمی طلا

آخرین قیمت

۴,۹۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۴,۹۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۴,۹۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۴,۸۷۵,۲۷۲

بالاترین قیمت دیروز

۴,۹۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۴,۸۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه گرمی طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید