سکه گرمی طلا

آخرین قیمت

۶,۹۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۶,۹۰۱,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۶,۹۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۶,۹۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۶,۹۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۶,۹۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه گرمی طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید