سکه گرمی طلا

آخرین قیمت

۲,۳۳۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۲,۳۳۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۲,۳۳۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۲,۳۳۰,۰۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۲,۳۳۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۲,۳۳۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه گرمی طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید