سکه گرمی طلا

آخرین قیمت

۲,۸۵۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۲,۸۵۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۲,۸۵۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۲,۸۵۰,۰۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۲,۸۵۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۲,۸۵۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه گرمی طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید