ربع سکه طلا

آخرین قیمت

۵,۲۵۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۵,۳۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۵,۲۵۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۵,۳۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۵,۳۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۵,۳۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر ربع سکه طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید