ربع سکه طلا

آخرین قیمت

۹,۳۵۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۹,۳۵۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۹,۳۵۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۹,۲۷۲,۷۰۹

بالاترین قیمت دیروز

۹,۳۵۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۹,۱۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر ربع سکه طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید