ربع سکه طلا

آخرین قیمت

۱۵,۲۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۱۵,۲۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۱۵,۱۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۱۵,۱۶۷,۶۸۷

بالاترین قیمت دیروز

۱۵,۳۵۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۱۵,۱۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر ربع سکه طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید