ربع سکه طلا

آخرین قیمت

۵,۲۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۵,۳۷۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۵,۳۷۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۵,۴۲۵,۶۷۰

بالاترین قیمت دیروز

۵,۴۵۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۵,۳۷۰,۰۰۰


نمودار تغییر ربع سکه طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید