ربع سکه طلا

آخرین قیمت

۳,۸۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۳,۸۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۳,۸۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۳,۷۹۴,۸۷۳

بالاترین قیمت دیروز

۳,۸۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۳,۷۸۰,۰۰۰


نمودار تغییر ربع سکه طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید