سکه طرح قدیم

آخرین قیمت

۲۴,۵۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۲۴,۴۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۲۴,۷۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه طرح قدیم در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید