سکه طرح قدیم

آخرین قیمت

۱۱,۳۵۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۱۱,۳۵۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۱۱,۳۵۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۱۱,۳۷۳,۵۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۱۱,۳۹۷,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۱۱,۳۵۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه طرح قدیم در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید