سکه طرح قدیم

آخرین قیمت

۲۳,۳۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۲۳,۳۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۲۳,۳۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۲۳,۱۶۹,۷۱۰

بالاترین قیمت دیروز

۲۳,۳۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۲۲,۸۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه طرح قدیم در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید