سکه طرح قدیم

آخرین قیمت

۱۲,۳۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۱۲,۳۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۱۲,۱۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۱۲,۱۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۱۲,۱۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۱۲,۱۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه طرح قدیم در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید