سکه طرح قدیم

آخرین قیمت

۱۴,۲۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۱۴,۲۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۱۴,۲۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۱۴,۲۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۱۴,۲۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۱۴,۲۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه طرح قدیم در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید