سکه طرح قدیم

آخرین قیمت

۴۲,۶۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۴۲,۶۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۴۲,۶۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۴۱,۷۰۲,۱۰۵

بالاترین قیمت دیروز

۴۲,۶۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۴۰,۲۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه طرح قدیم در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید