سکه طرح قدیم

آخرین قیمت

۱۴,۳۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۱۴,۴۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۱۴,۴۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۱۴,۵۴۸,۶۶۰

بالاترین قیمت دیروز

۱۴,۶۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۱۴,۴۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه طرح قدیم در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید