سکه طرح قدیم

آخرین قیمت

۲۵,۱۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۲۵,۸۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۲۵,۰۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۲۵,۸۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۲۵,۸۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۲۵,۸۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر سکه طرح قدیم در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید