نیم سکه طلا

آخرین قیمت

۶,۶۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۶,۶۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۶,۶۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۶,۶۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۶,۶۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۶,۶۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر نیم سکه طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید