نیم سکه طلا

آخرین قیمت

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۲۶,۸۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۲۶,۴۵۳,۹۹۵

بالاترین قیمت دیروز

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۲۵,۸۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر نیم سکه طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید