نیم سکه طلا

آخرین قیمت

۱۴,۴۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۱۴,۴۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۱۴,۴۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۱۴,۳۵۲,۳۲۷

بالاترین قیمت دیروز

۱۴,۴۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۱۴,۲۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر نیم سکه طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید