نیم سکه طلا

آخرین قیمت

۱۵,۴۰۱,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۱۵,۴۵۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۱۵,۴۰۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۱۵,۴۰۰,۰۰۰


نمودار تغییر نیم سکه طلا در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید