نرخ سکه بهار آزادی امامی طرح جدید

آخرین قیمت

۱۲,۶۸۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۱۲,۶۹۵,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۱۲,۶۲۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۱۲,۶۲۹,۶۵۴

بالاترین قیمت دیروز

۱۲,۶۶۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۱۲,۶۲۰,۰۰۰


نمودار تغییر نرخ سکه بهار آزادی امامی طرح جدید در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید