نرخ سکه بهار آزادی امامی طرح جدید

آخرین قیمت

۱۵,۰۴۰,۰۰۰

بالاترین قیمت امروز

۱۵,۱۲۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۱۵,۰۳۰,۰۰۰


میانگین قیمت دیروز

۱۵,۱۳۵,۸۰۷

بالاترین قیمت دیروز

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۱۵,۱۲۰,۰۰۰


نمودار تغییر نرخ سکه بهار آزادی امامی طرح جدید در 1 هفته اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید