سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی تهران

امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اذان ظهر: ۱۲:۱۲:۰۶
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۴۶:۱۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۵۱
اذان ظهر: ۱۲:۱۲:۰۶
غروب آفتاب: ۱۸:۱۴:۵۵
اذان مغرب: ۱۸:۳۲:۵۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰:۳۵
به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
اذان صبح: ۰۴:۴۴:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۲۵
اذان ظهر: ۱۲:۱۱:۴۹
غروب آفتاب: ۱۸:۱۵:۴۶
اذان مغرب: ۱۸:۳۳:۵۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰:۱۵
چهارشنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۴:۴۳:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۶۰
اذان ظهر: ۱۲:۱۱:۳۱
غروب آفتاب: ۱۸:۱۶:۳۶
اذان مغرب: ۱۸:۳۴:۴۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۹:۵۴
پنجشنبه ۰۲ فروردين ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۵:۴۱:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۵:۳۴
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۱۳
غروب آفتاب: ۱۹:۱۷:۲۶
اذان مغرب: ۱۹:۳۵:۳۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۳۳
جمعه ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۵:۴۰:۰۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۴:۰۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۵۵
غروب آفتاب: ۱۹:۱۸:۱۶
اذان مغرب: ۱۹:۳۶:۲۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹:۱۲
شنبه ۰۴ فروردين ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۵:۳۸:۳۶
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۲:۴۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۳۷
غروب آفتاب: ۱۹:۱۹:۰۶
اذان مغرب: ۱۹:۳۷:۱۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۵۱
يکشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۵:۳۷:۰۳
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۱:۱۶
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۱۹
غروب آفتاب: ۱۹:۱۹:۵۶
اذان مغرب: ۱۹:۳۸:۰۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۳۰