سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی تهران

امروز دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
          مصادف با ۵ رمضان ۱۴۳۹
اذان صبح: ۰۴:۱۵:۰۴
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۱۵:۰۴
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۵:۱۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۰:۵۲
غروب آفتاب: ۲۰:۰۶:۵۲
اذان مغرب: ۲۰:۲۷:۱۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۵۸

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۴:۱۴:۰۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۴:۳۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۰:۵۶
غروب آفتاب: ۲۰:۰۷:۳۷
اذان مغرب: ۲۰:۲۸:۰۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۵۲
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۴:۱۳:۱۰
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۴:۰۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۰۱
غروب آفتاب: ۲۰:۰۸:۲۲
اذان مغرب: ۲۰:۲۸:۴۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۴۶
پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۴:۱۲:۱۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۳:۲۶
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۰۷
غروب آفتاب: ۲۰:۰۹:۰۶
اذان مغرب: ۲۰:۲۹:۳۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۴۱
جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۴:۱۱:۲۳
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۲:۵۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۱۲
غروب آفتاب: ۲۰:۰۹:۴۹
اذان مغرب: ۲۰:۳۰:۲۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۳۶
شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۴:۱۰:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۲:۲۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۱۹
غروب آفتاب: ۲۰:۱۰:۳۲
اذان مغرب: ۲۰:۳۱:۰۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۳۲
يکشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
اذان صبح: ۰۴:۰۹:۴۵
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۱:۵۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۱:۲۵
غروب آفتاب: ۲۰:۱۱:۱۴
اذان مغرب: ۲۰:۳۱:۵۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۲۹