نقره

آخرین قیمت

۲۷.۶۶

بالاترین قیمت امروز

۲۷.۹۶

پایین ترین قیمت امروز

۲۷.۶۴


میانگین قیمت دیروز

۲۷.۹۷

بالاترین قیمت دیروز

۲۸.۰۳

پایین ترین قیمت دیروز

۲۷.۹۰


نمودار تغییر نقره در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید