نقره

آخرین قیمت

۲۲.۵۴

بالاترین قیمت امروز

۲۲.۵۶

پایین ترین قیمت امروز

۲۲.۳۱


میانگین قیمت دیروز

۲۲.۶۴

بالاترین قیمت دیروز

۲۳.۰۱

پایین ترین قیمت دیروز

۲۲.۳۱


نمودار تغییر نقره در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید