سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.
2

نقره

آخرین قیمت

۱۶.۳۳

بالاترین قیمت امروز

۱۶.۴۳

پایین ترین قیمت امروز

۱۶.۳۲

میانگین قیمت دیروز

۱۶.۴۳

بالاترین قیمت دیروز

۱۶.۴۳

پایین ترین قیمت دیروز

۱۶.۴۳

نمودار تغییر نقره در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید