سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

نقره

آخرین قیمت

۱۷.۶۲

بالاترین قیمت امروز

۱۷.۶۸

پایین ترین قیمت امروز

۱۷.۵۸

میانگین قیمت دیروز

۱۷.۶۳

بالاترین قیمت دیروز

۱۷.۷۴

پایین ترین قیمت دیروز

۱۷.۵۱

نمودار تغییر نقره در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید