نقره

آخرین قیمت

۲۲.۴۶

بالاترین قیمت امروز

۲۲.۴۶

پایین ترین قیمت امروز

۲۲.۴۶


میانگین قیمت دیروز

۰.۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۰.۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۰.۰۰


نمودار تغییر نقره در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید