نقره

آخرین قیمت

۲۲.۲۳

بالاترین قیمت امروز

۲۲.۲۷

پایین ترین قیمت امروز

۲۱.۸۷


میانگین قیمت دیروز

۲۱.۸۸

بالاترین قیمت دیروز

۲۱.۸۸

پایین ترین قیمت دیروز

۲۱.۸۸


نمودار تغییر نقره در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید