پلاتینیوم

آخرین قیمت

۱,۰۴۷.۰۰

بالاترین قیمت امروز

۱,۰۴۷.۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۱,۰۴۷.۰۰


میانگین قیمت دیروز

۰.۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۰.۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۰.۰۰


نمودار تغییر پلاتینیوم در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید