پلاتینیوم

آخرین قیمت

۹۶۷.۰۰

بالاترین قیمت امروز

۹۷۴.۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۹۶۶.۰۰


میانگین قیمت دیروز

۹۵۰.۸۴

بالاترین قیمت دیروز

۹۷۶.۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۹۳۱.۰۰


نمودار تغییر پلاتینیوم در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید