پلاتینیوم

آخرین قیمت

۱,۰۵۳.۰۰

بالاترین قیمت امروز

۱,۰۵۴.۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۱,۰۵۱.۰۰


میانگین قیمت دیروز

۱,۰۴۸.۷۲

بالاترین قیمت دیروز

۱,۰۵۶.۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۱,۰۴۴.۰۰


نمودار تغییر پلاتینیوم در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید