پلاتینیوم

آخرین قیمت

۱,۲۰۷.۰۰

بالاترین قیمت امروز

۱,۲۰۷.۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۱,۲۰۷.۰۰


میانگین قیمت دیروز

۱,۲۰۷.۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۱,۲۰۷.۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۱,۲۰۷.۰۰


نمودار تغییر پلاتینیوم در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید