پالادیوم

آخرین قیمت

۲,۸۳۴.۰۰

بالاترین قیمت امروز

۲,۸۳۴.۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۲,۸۳۴.۰۰


میانگین قیمت دیروز

۲,۸۳۴.۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۲,۸۳۴.۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۲,۸۳۴.۰۰


نمودار تغییر پالادیوم در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید