پالادیوم

آخرین قیمت

۲,۷۵۰.۰۰

بالاترین قیمت امروز

۲,۷۵۱.۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۲,۷۴۰.۰۰


میانگین قیمت دیروز

۲,۷۴۲.۵۶

بالاترین قیمت دیروز

۲,۷۵۱.۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۲,۷۳۵.۰۰


نمودار تغییر پالادیوم در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید