پالادیوم

آخرین قیمت

۲,۰۹۱.۰۰

بالاترین قیمت امروز

۲,۰۹۶.۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۲,۰۸۰.۰۰


میانگین قیمت دیروز

۲,۰۷۵.۹۸

بالاترین قیمت دیروز

۲,۱۱۰.۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۲,۰۳۰.۰۰


نمودار تغییر پالادیوم در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید