پالادیوم

آخرین قیمت

۲,۱۰۴.۰۰

بالاترین قیمت امروز

۲,۱۰۴.۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۲,۱۰۴.۰۰


میانگین قیمت دیروز

۰.۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۰.۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۰.۰۰


نمودار تغییر پالادیوم در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید