نفت

آخرین قیمت

۰.۰۰

بالاترین قیمت امروز

۰.۰۰

پایین ترین قیمت امروز

۰.۰۰


میانگین قیمت دیروز

۰.۰۰

بالاترین قیمت دیروز

۰.۰۰

پایین ترین قیمت دیروز

۰.۰۰


نمودار تغییر نفت در 2 روز اخیر
متاسفاته مرورگر شما قادر به پشتیبانی از نمودار نیست . لطفا مرورگر خود را بروز کنید