سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.
1
آخرین زمان بروزرسانی: 1397/01/28 ساعت 23:10

قیمت دینار بحرین

منبع خرید فروش زمان بروزرسانی
صرافی اهورا - تهران 10,200 10,600 1397/01/28 ساعت 23:10
صرافی زروان - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:13
صرافی علیزاده - شیراز - - 1397/01/28 ساعت 23:21
صرافی پارسی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:27
صرافی رستمی - تهران 14,718 15,118 1397/01/28 ساعت 23:31
- مشهد 1,270 1,310 1397/01/28 ساعت 23:37