سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.
1
آخرین زمان بروزرسانی: 1397/01/28 ساعت 23:09

قیمت افغانی

منبع خرید فروش زمان بروزرسانی
صرافی شریفی - کرمان - - 1397/01/28 ساعت 23:09
صرافی اهورا - تهران 50.00 59 1397/01/28 ساعت 23:10
صرافی زروان - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:13
صرافی امین - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:23
صرافی پارسی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:27
صرافی رستمی - تهران 60 65 1397/01/28 ساعت 23:31