ششمین نمایشگاه طلا و جواهر تهران - بهمن92
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۲