اونس
1720.1
هر گرم 18 عیار
719,300
سکه تمام
7,410,000
نیم سکه
3,760,000
ربع سکه
2,070,000
سکه گرمی
1,090,000