موشک فضایی چین در هوا متلاشی شد


#491554590موشک فضایی چین در هوا متلاشی شد

🔹آژانس فضایی چین: بخش بزرگی از راکت چینی در هنگام ورود به جو زمین منفجر شد و بقایای آن پس از ورود به جو، بر فراز اقیانوس هند متلاشی شد.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.