️استاد الهی قمشه ای واکسن کرونا دریافت کرد


#491554583♦️استاد الهی قمشه ای واکسن کرونا دریافت کرد
ایشان بیش از ۸۰ سال سن دارند
🌍

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.