اگر دسته چک ندارید اما در موارد خاص به آن نیاز دارید این خبر را ببینید


#491554580🔸اگر دسته چک ندارید اما در موارد خاص به آن نیاز دارید این خبر را ببینید

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.