عراق خیابان کاظمین بعد از خوردن سحری !!!


#491554578عراق خیابان کاظمین بعد از خوردن سحری !!!
و کلاغی که درس انسانیت رو به مردم می آموزد.قضاوت با شما

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.