روایت عجیب هم‌خانه‌شدن دانشجوی ایرانی با یک داعشی در ترکیه!


#491554572🎥 روایت عجیب هم‌خانه‌شدن دانشجوی ایرانی با یک داعشی در ترکیه!

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.