چرا امتحانات پایه های نهم و دوازدهم باید حضوری برگزار شود؟


#491554571📌چرا امتحانات پایه های نهم و دوازدهم باید حضوری برگزار شود؟

حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش:
🔹️آزمون این دوپایه تعیین کننده است و در آینده تحصیلی و شغلی دانش آموزان اثرگذار است.
🔹️اگر این آزمون ها از کیفیت مناسبی برخوردار نباشند و سوال ها و روش ها یکسان نباشد، ممکن است در حق برخی ها اجحاف شود.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.