رهبر انقلاب: از بعضی از مسئولین کشور این روزها حرف هایی شنیده شد که مایه تاسف و تعجب است


#491554564⭕رهبر انقلاب: از بعضی از مسئولین کشور این روزها حرف هایی شنیده شد که مایه تاسف و تعجب است

🔹️حرف هایی گاهی شنیده می شود که متناسب با این وظیفه مهم نیست.

🔹️از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرف هایی شنیده شد که مایه تاسف و تعجب است.

🔹️رسانه های دشمن این حرف ها را پخش کردند.

🔹️بعضی از این حرف ها تکرار حرف های خصمانه دشمنان و تکرار حرف های آمریکاست.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.