درآمد فروش کفش ليونل مسي که با آن رکود پله را شکست به بيمارستان خيريه اعطا شد.


#491554554🔸درآمد فروش کفش ليونل مسي که با آن رکود پله را شکست به بيمارستان خيريه اعطا شد.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.