اجرای محدودیتهای کرونایی یک هفته دیگر در شهرهای قرمز و نارنجی


#491554394🔸اجرای محدودیتهای کرونایی یک هفته دیگر در شهرهای قرمز و نارنجی
🔹نیروی انتظامی تدابیر ویژه در خصوص منع ورود به شهرهای نارنجی و قرمز و خروج از آنها اتخاذ و از هرگونه تردد غیرمجاز جلوگیری می کند

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.