فدای اون خنده های تلخت پدر جان...


#491554389فدای اون خنده های تلخت پدر جان...

چه تلخ و چه رنج آور است، نشستن پای حرف های مردی که حسرت زندگی را فرو داده و رنج دوران را زیر چهره ی آفتاب خورده و سوخته ی خود در لابلای قلب پر درد خود پنهان کرده است.
چه ساده، چه بی ریا و چه صادقانه این گونه یک مرد فرو می ریزید. در های قلب خود را باز می کند و درد و رنج سالیان خود را عیان می سازد.
چه تلخ است آرزوهایی که فقط به کوچکی یک لقمه نان است😔

🆔
نظرات شما👇
💬 instagram.com/gizmizco

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.


توضیحات بیشتر درباره این خبر http://instagram.com/gizmizco