واکنش رئیس مرکز ملی آمار به انتشار آمارهای تورمی توسط همتی: مرکز ملی آمار، مرجع رسمی انتشار آمار است نه بانک مرکزی!


#491554387💠واکنش رئیس مرکز ملی آمار به انتشار آمارهای تورمی توسط همتی: مرکز ملی آمار، مرجع رسمی انتشار آمار است نه بانک مرکزی!

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.