تصاویر دیده نشده از سردار حجازی و حاج قاسم در مراسم افطاری فرماندهان سپاه در منزل محسن رضایی


#491554359تصاویر دیده نشده از سردار حجازی و حاج قاسم در مراسم افطاری فرماندهان سپاه در منزل محسن رضایی

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.