استاندار تهران: تعطیلی تهران منوط به تصمیم ستاد ملی/ صدا و سیما


#491554357🎥 استاندار تهران: تعطیلی تهران منوط به تصمیم ستاد ملی/ صدا و سیما

🌗صرفا جهت اطلاع:

www.serfan.online

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.