روحانی: وقتی مرگ و میر کاهش یابد، همه می‌گویند موفقیت حاصل عملکرد ما بود


#491554318📌روحانی: وقتی مرگ و میر کاهش یابد، همه می‌گویند موفقیت حاصل عملکرد ما بود
🔹هیچ تریبونی نباید آرامش را بر هم بزند
🔹این هفته، هفته سختی است؛ رعایت پروتکل‌ها باید به ۹۰٪ برسد

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.