یک ماهواره اینطوری دور زمین میچرخه...


#491554317یک ماهواره اینطوری دور زمین میچرخه...

بیش از ۲۵۰۰ تا شبیه این در مدار زمین هستند.
ماهواره‌ها اگر برای حتی چند ساعت سرویس دهی رو متوقف کنند، انسان برمیگرده به قرن نوزدهم.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.