مجازات سوء استفاده از سهمیه واکسن پاکبانان


#491554316🔸مجازات سوء استفاده از سهمیه واکسن پاکبانان

🔹دادستان آبادان : هیچ مماشاتی در موارد نقض حقوق عامه نخواهیم داشت.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.