️شادی پس از گل مهدی قایدی به عنوان زیباترین شادی گل هفته از نگاه AFC انتخاب شد


#491554315▪️شادی پس از گل مهدی قایدی به عنوان زیباترین شادی گل هفته از نگاه AFC انتخاب شد

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.