مقایسه واکسن های تولید ایران با واکسن های سایر کشورها


#491554214🎥مقایسه واکسن های تولید ایران با واکسن های سایر کشورها

قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:
🔹️اگر واکسنی ۶٠ الی ٧٠ درصد اثر پذیری داشته باشد قابل قبول است درغیر اینصورت مورد تایید نیست.

#خبر_ويژه

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.