سرقت مسلحانه برای یک کیسه برنج و یک کیسه خوراکی


#491554208سرقت مسلحانه برای یک کیسه برنج و یک کیسه خوراکی

◾️ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که در دو سارق مسلح به یک سوپر مارکت رفته و بدون اعمال خشونت یک کیسه برنج و مقداری مواد غذایی را سرقت می کنند.

◾️گفته می شود این اتفاق نیمه شب در میدان کوثر کرمان رخداده است.

◾️صحت و سقم این ویدئو قابل تائید نیست و تاکنون هیچ توضیحی درباره آن ارائه نشده است.

https://fararu.com/fa/news/483122

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.


توضیحات بیشتر درباره این خبر https://fararu.com/fa/news/483122