رفتار های ویران کننده زندگی زناشویی


رفتار های ویران کننده زندگی زناشویی

🔸دستور دادن
🔸قضاوت کردن
🔸نصیحت کردن بیجا
🔸سرزنش مدام
🔸نشان دادن وضعیت بالاتر شما نسبت به همسرتان...

🆔

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.