روستایی در نایین که فقط یک زن به صورت دائم در آن زندگی می کند.


🎥 روستایی در نایین که فقط یک زن به صورت دائم در آن زندگی می کند.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.