دردوران پاندمیک کرونا ، مردم مدتهاست که دیگر به باغ وحش ها در آلمان نمیروند مسئولان باغ وحشی در این کشور بعداز مدتی متوجه شدند که حیوانات دچار نوعی افسردگی شده اند، برای همین از یک پیانیست خواستند که هرروز بیاید وبرای آنان بنوازد، عکس العمل اینگونه بود..


دردوران پاندمیک کرونا ، مردم مدتهاست که دیگر به باغ وحش ها در آلمان نمیروند مسئولان باغ وحشی در این کشور بعداز مدتی متوجه شدند که حیوانات دچار نوعی افسردگی شده اند، برای همین از یک پیانیست خواستند که هرروز بیاید وبرای آنان بنوازد، عکس العمل اینگونه بود..

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.