حداقل هشتاد کیلو وزن، با اون چوب باریک و این تعادل؟ استاد خودتی، بروسلی اداتو درمیاورد!


حداقل هشتاد کیلو وزن، با اون چوب باریک و این تعادل؟ استاد خودتی، بروسلی اداتو درمیاورد!

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.