تکرار برگزاری مراسم چندهزار نفری اینبار در لالی استان خوزستان علیرغم وضعیت قرمز این استان و شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا / عصرجنوب


🔺تکرار برگزاری مراسم چندهزار نفری اینبار در لالی استان خوزستان علیرغم وضعیت قرمز این استان و شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا / عصرجنوب

🌍

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.