این مرد عربستانی ركورد دار خوردن ٢٢ عقرب در بيست ثانيه است!


این مرد عربستانی ركورد دار خوردن ٢٢ عقرب در بيست ثانيه است!😨


این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.