کالبدشکافی خونریزی داخل مغز رو ببینید !


کالبدشکافی خونریزی داخل مغز رو ببینید !🧠

+ خونریزی مغزی مجموعه‌ای از خون در طرف داخل جمجمه است

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.