دانشمندای ژاپنی کشف کردند گروه های خونی واکنش های متفاوتی به بیماریها دارند


دانشمندای ژاپنی کشف کردند گروه های خونی واکنش های متفاوتی به بیماریها دارند 🤔

- گروه O
انعقاد خون کمتری نسبت به بقیه دارند

- گروه A
احتمال سرماخوردن آنها از بقیه کمترست

- گروه B
در برابر ویروسها خیلی قوی تر از بقیه هستند
اما جلوی عفونت ها کمتر مقاومند

- گروه AB
سیستم ایمنی ضعیف تری نسبت به بقیه گروه خونیها دارند و بیشتر سرما میخورند

🇨 hannel ➣

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.