تعیین رنگ‌بندی کرونایی شهر‌ها در ٢۵ اسفند


#491552884📌تعیین رنگ‌بندی کرونایی شهر‌ها در ٢۵ اسفند

معاون بهداشت وزارت بهداشت:
🔹رنگ بندی نهایی شهر‌ها ٢۵ اسفند اعلام می‌شود و هر هفته رنگ‌بندی‌های جدید اعلام خواهد شد.
🔹در قانون منع تردد تاکنون بیش از پنج میلیون و ۴٠٠ هزار جریمه صورت گرفته است.
🔹تاکنون ٢۵٠ هزار دوز واکسن از چین وارد کشور شده است و ۴٠٠ هزار دوز واکسن دیگر نیز هفته آینده از هند وارد خواهد شد.
🔹از ٢٨ اسفند تا ١٠ فروردین یک میلیون و ١٠٠ هزار دوز دیگر واکسن کوواکس وارد کشور می‌شود.
🔹واکسن داخلی پاستور نیز حوالی اردیبهشت آماده می‌شود و اگر نتایج واکسن برکت مثبت باشد واکسیناسیون از این طریق نیز آغاز می‌شود.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.