از ابتدای سال ۱۴۰۰، چک های جدید بنفش رنگ را نمی توانید با پشت نویسی منتقل کنید. برای انتقال آنها باید به سامانه صیاد مراجعه کنید.


از ابتدای سال ۱۴۰۰، چک های جدید بنفش رنگ را نمی توانید با پشت نویسی منتقل کنید. برای انتقال آنها باید به سامانه صیاد مراجعه کنید.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.