تریلر فیلم ماموریت غیرممکن ۷ منتشر شد:


#491552880تریلر فیلم ماموریت غیرممکن ۷ منتشر شد:

بنظر این قسمت در بلوار چمران شیراز و در یک‌ نیسان آبی فیلمبرداری شده و تام کروز مانند قسمتهای قبل خود در حال بدلکاری است.

+بتمن هم خونسرد کنارش نشسته !!!

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.