قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق: قیمت اینترنت برای سال ١۴٠٠ افزايش نمی‌يابد/ با مصوبه جديد، فقط حاشیه سود اپراتور‌ها کاهش می‌یابد


#491552877🔸قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق: قیمت اینترنت برای سال ١۴٠٠ افزايش نمی‌يابد/ با مصوبه جديد، فقط حاشیه سود اپراتور‌ها کاهش می‌یابد

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.